• Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí
  • Restaurace Na Knížecí

Dům čp. 23 stojící na náměstí Míru v Dolních Beřkovicích patří mezi nejstarší budovy v obci. Nevíme přesně, kdy byl postaven, protože se v archivech nedochovaly žádné dokumenty, ale v historických kartografických mapách z roku 1840 je již zakreslen.

Patřil knížecí rodině Lobkowiců a zřejmě od počátku sloužil i jako hostinec, neboť dochovaný dokument z 25.9.1865 hovoří o žádosti hospodářského ředitelství k opravě černé kuchyně knížecího hostince.

Další dochovaný dokument z března 1904 hovoří o žádosti hospodářského ředitelství prince Ferdinanda z Lobkovic na povolení stavby druhého schodiště do 1.patra a záchodů a dalších změn vedlejších místností. Tedy o tom, aby byl lepší přístup k hostinským pokojům a zřejmě zde byl i malý sál. V roce 1935 byla přistavěna prádelna a zřízena chladírna.

Sál byl pak v roce 1937 správou Lobkovického pivovaru přestavěn a rozšířen na úkor pokojů.

V roce 1939 správa Lobkowického pivovaru v Mělníce povolila Tělocvičné jednotě Sokol v Dolních Beřkovicích, aby zde vybudovala přístavbu promítací kabiny pro provozování kinematografie.

Po znárodnění provozovala pohostinství i sál Jednota LSD Mělník. V budově byl v přízemí vpravo zřízen krám a později samoobsluha. Nalevo byl výčep, kuchyně a restaurace, ve druhém poschodí byl byt.

Poslední větší investicí byla elektrokotelna pro sál v roce 1982, okna sálu byla zazděna již dříve. Poslední promítání kina bylo v roce 1998 a rovněž tak pořádání plesů. Při pořádání veřejných zasedání lidem už doslova pršelo na hlavu.

Dům neuvěřitelně chátral a nikdo ho neopravoval, na sál zatékalo a z propadlé střechy nad bývalým bytem rostla tráva. Byla to ruina spíše na zbourání a tak kolem roku 2000 bylo na zastupitelstvu, aby rozhodlo, zda dům odkoupí a zrekonstruuje, nebo někde jinde v obci prostaví nový kulturní stánek. Nakonec bylo 24.4.2002 na veřejném zasedání odsouhlaseno odkoupení nemovitosti od paní Marie Julie Thurn-Taxisové a následná oprava.

Jenže v roce 2002 přišla povodeň a obec měla zcela jiné starosti…

Oprava nemovitosti začala až v roce 2005. Projekt byl zadán ing.arch Jiřímu Hánlovi a vlastní rekonstrukci v letech

2005 – 2007 provedla firma REKONT z Roudnice nad Labem. Z domu zbyly vlastně pouze holé zdi bez omítek. Původně se podle statika počítalo pouze s opravou krovů, ale až po obnažení celého krovu se ukázalo, v jak špatném je stavu a musel být kompletně vyměněn.

Dnes je všem k dispozici restaurace s kuchyní a jejím zázemím a hernou, v pravém křídle budovy café bar s veřejně přístupným internetem a malou tančírnou, v prvním poschodí pak šatna, předsálí, sál a balkón.

 
Kontaktní údaje

Restaurace „Na Knížecí“
nám. Míru 23
277 01 Dolní Beřkovice

Telefon: +420 315 695 472
Fax: +420 315 695 472
Email: rest-na-knizeci@tiscali.cz
Web: www.restaurace-na-knizeci.cz
Facebook: RestauraceNaKnizeci

Facebook
www.facebook.com/RestauraceNaKnizeci